Basic Leadership Development Course Training

Ang Basic Leadership Development Course training usa ka pormal nga interbensyon sa pagbansay nga gilaraw aron mapaayo ang kahanas sa pagpangulo sa mga lider sa Irrigators Association. Og kini. gisuportahan og gidumala sa pagpanguna sa pipila ka Institutional Development Unit Staff.

Og ni adtong petsa 21-22 sa Setyembre sa may Brgy. Hall, Roxas, San Isidro, Surigao del Norte gi patigayon ang duha ka adlaw nga BLDC Training. Dako kaayo ang pag pasalamat sa taga Roxas- Kan-uging Farmer Irrigators Association, Inc. nga may 18 ka partesepanteng ni apil kay tungod niini, na dugangan ang ilang kahibalo, pagsabot og kaalam diha sa epektibong pagdumala sulod sa Asosasyon.

**For questions and/or clarifications, you may contact:

June Nathaniel S. Plaza, Acting Regional Manager
Jane B. Huqueriza, PRO

Office/Region: NIA Caraga Region
E-mail: r13@nia.gov.ph
Contact Information: (085) 815-2602